Verwijderen stookolie-tanks

DEREGRO is gespecialiseerd in het verwijderen en neutraliseren van stookolie- gasolie- en mazouttanks om het risico op bodemverontreiniging te vermijden.

Voor het buiten gebruik stellen van boven- en ondergrondse stookolietanks door ze te ledigen, reinigen en indien technisch mogelijk te verwijderen beschikken we over alle machines om de werkzaamheden vakkundig en zorgzaam uit te voeren met een minimale overlast en schade aan de bestaande verharding, gazon en beplanting.

Wat komt erbij kijken?

  • Localiseren van de tank
  • Openen mangat
  • Ledigen van de tank door het overtollige product eruit te pompen
  • Reinigen en verwijderen van achtergebleven resten
  • Spoelen van de (gasolie)tank
  • Verwijderen van de tank. Stookolietanks die moeilijk te bereiken zijn of die niet op hun geheel kunnen verwijderd worden (o.a. in kelders), worden ter plaatse in kleine stukken gesneden. Indien het onmogelijk is om de tank te verwijderen wordt ze opgevuld met PU-schuim of zand.
  • Leveren van attesten.

Na afloop wordt alles zorgvuldig terug in de oorspronkelijke staat gebracht en wordt er een reinigingsattest afgeleverd.