Beton- of kleiklinkers

De klassieke betonklinker en kleiklinker zijn nog steeds een betrouwbare, mooie en goed onderhoudbare verharding voor uw terras, oprit of parking.

Deze waterdoorlatende betonstraatstenen of betonklinkers laten het hemelwater ter plaatse infiltreren. Via de funderingen wordt het water gebufferd en naar de ondergrond afgevoerd. Hierdoor worden de rioleringen ontlast en wordt de steeds verder dalende grondwaterstand op peil gehouden.

Door verschillende beschikbare kleuren met elkaar te combineren kunnen mooie patronen uitgewerkt worden voor bvb uw parking.